1. Đơn hàng giao TP HCM:

– Đơn hàng từ 5 hộp trở lên (4 bánh hoặc 6 bánh): miễn phí giao hàng

– Đơn hàng dưới 5 hộp ( 4 bánh hoặc 6 bánh) công ty sẽ book grap khách hàng thanh toán phí giao nhận.

2.Đơn hàng giao tỉnh từ 50 hộp trở lên ( 4 bánh hoặc 6 bánh): miễn phí giao hàng.

3.Đơn hàng giao tỉnh dưới 50 hộp

    • Vận chuyển đường bộ: 25.000đ/hộp
    • Vận chuyển bằng đường hàng không: 50.000đ/hộp
    • Công ty sẽ hỗ trợ 50% chi phí giao hàng.