COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL- TRĂNG YÊU THƯƠNG 1 HỘP 6 BÁNH

1.063.000 

Gồm các loại bánh 150gr:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT – 1 TRỨNG 6D 259.000
THẬP CẨM NGŨ NHÂN – 1 TRỨNG 17D 237.000
THẬP CẨM – 1 TRỨNG 3D 152.000
HẠT SEN  – 1 TRỨNG 5D 138.000
ĐẬU XANH  – 1 TRỨNG 7D 125.000
KHOAI MÔN HẠT SEN – 1 TRỨNG 11D 144.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.