COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL – TẾT ĐOÀN VIÊN 2 HỘP 4 BÁNH

732.000 

Gồm các loại bánh 150G:

THẬP CẨM NGŨ NHÂN – 1 TRỨNG 17D 237.000
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ – 1 TRỨNG 2D 234.000
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG – 1 TRỨNG 9D 133.000
DỪA HẠT DƯA – 1 TRỨNG 10D 128.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.