COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL – THÀNH Ý 2 HỘP 4 BÁNH

1.072.000 

Gồm các loại bánh 300G:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ ĐẶC BIỆT – 2 TRỨNG AA    363.000
THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ – 2 TRỨNG XA    319.000
ĐẬU XANH SẦU RIÊNG – 2 TRỨNG XD    185.000
TRÀ XANH – 2 TRỨNG X4    205.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.