COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL – TÌNH THÂN 4 BÁNH

778.000 

Gồm các loại bánh: TL 150GR

BLUEBERRY – 0 TRỨNG 21D    204.000
RASPBERRY – 0 TRỨNG 22D    204.000
PHÔ MAI – 0 TRỨNG 24D    166.000
CRANBERRY – 0 TRỨNG 25D    204.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.