COMBO BÁNH TRUNG THU – TÂM GIAO 1 HỘP 4 BÁNH

923.000 

Gồm các loại bánh 250g:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ – 2 TRỨNG 2A    285.000
THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ – 2 TRỨNG 27A    303.000
ĐẬU XANH – 2 TRỨNG 7A    163.000
DỪA HẠT DƯA – 2 TRỨNG 10A    172.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.