COMBO BÁNH TRUNG THU TRĂNG GIVRAL- TRĂNG YÊU THƯƠNG 3 HỘP 6 BÁNH

919.000 

Gồm các loại bánh 150g:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ – 1 TRỨNG 2D 234.000
THẬP CẨM GÀ QUAY – 1 TRỨNG 8D 170.000
THẬP CẨM – 1 TRỨNG 3D 152.000
ĐẬU XANH – 1 TRỨNG 7D 125.000
DỪA HẠT DƯA – 1 TRỨNG 10D 128.000
ĐẬU XANH (0 TRỨNG)  – Chay 12D 99.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.