COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL – THÀNH Ý 1 HỘP 4 BÁNH

1.197.000 

Gồm các loại bánh 300G:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ YẾN SÀO – 2 TRỨNG XX    457.000
THẬP CẨM NGŨ NHÂN – 2 TRỨNG X6    353.000
HẠT SEN – 2 TRỨNG X1    208.000
ĐẬU XANH – 2 TRỨNG X2    179.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.