COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL – TẾT ĐOÀN VIÊN 3 HỘP 4 BÁNH

673.000 

Gồm các loại bánh 150G:

THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ – 1 TRỨNG 2D 234.000
THẬP CẨM GÀ QUAY – 1 TRỨNG 8D 170.000
ĐẬU XANH – 1 TRỨNG 7D 125.000
KHOAI MÔN HẠT SEN – 1 TRỨNG 11D 144.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.