COMBO BÁNH TRUNG THU GIVRAL- TRĂNG YÊU THƯƠNG 2 HỘP 6 BÁNH

975.000 

Gồm các loại bánh 150G:

THẬP CẨM GÀ QUAY BÀO NGƯ 27D 238.000
THẬP CẨM GÀ QUAY 8D 167.000
THẬP CẨM 3D 149.000
ĐẬU XANH 7D 123.000
DỪA HẠT DƯA 10D 125.000
ĐẬU XANH (0 TRỨNG)  – Chay 12D 97.000

(*) Bánh sử dụng đường ăn kiêng tốt cho sức khoẻ. Các loại bánh không trứng dùng được cho người ăn chay.